• banner 1
  • banner 2
  • banner 3
  • banner 4

Práve tu je 112 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Športové kluby RT

Vitajte na stránkach Zvolenského športového klubu rybolovnej techniky!

medaile

Cieľom našej stránky je informovať záujemcov o poslaní klubu a jeho aktivitách. Dôležitým medzníkom pri jeho vzniku bol zákon o športe č. 440/2015, ktorý vo všeobecnosti determinoval vecnú a časovú náplň úloh národných športových zväzov, organizácií a klubov. Na základe ich plnenia získal Slovenský zväz rybolovnej techniky (ďalej SZRT) v roku 2016 Osvedčenie o uznaní za národný športový zväz a v roku 2017 Osvedčenie o splnení podmienok na priznanie príspevku uznanému športu, vydaných Sekciou štátnej starostlivosti o šport a mládež Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zvolenský športový klub rybolovnej techniky (ďalej ZŠKRT) ako občianske združenie bol registrovaný MV SR dňa 4. augusta 2016. Ako právnická osoba je členom SZRT a má s ním uzatvorenú zmluvu o spolupráci. Poslaním klubu je rozvoj mládežníckeho castingu, vytváranie vhodných tréningových podmienok, organizácia športových podujatí, podpora a propagácia rybolovnej techniky v tomto regióne a presadzovanie záujmov ZŠKRT na pôde SZRT.

poharZ názvu športu (castingšport resp. rybolovná technika) je už zrejmé, že jeho doménou je nácvik a zdokonaľovanie techník hodov vrhacím a muškárskym súťažným náčiním. Pravidlá zastrešuje Medzinárodná športová federácia castingu (International Casting Sport Federation - ICSF) s celosvetovou pôsobnosťou. Castingšport predstavuje 9 súťažných disciplín prezentovaných na našom inštruktážnom videu. Vďaka príspevku uznanému športu z MŠVVaŠ SR sa môžu každoročne uskutočniť významné podujatia na prípravu, výber a účasť talentovanej mládeže a juniorov do 23 rokov ako budúcej základne športovej reprezentácie Slovenska.

Významnou súčasťou športového života klubu je spolupráca s Mestskou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu vo Zvolene, ktorá od roku 2013 intenzívne podporuje prácu s mládežou. Napriek tomu, že rybolovná technika má vo Zvolene len krátku históriu Michaela Brodnianska už získala titul juniorskej majsterky sveta v muche diaľke a bronz v družstvách.

minedu logoicsf logo

logo sportaccord

logo iwga